Haugen gjenbruksstasjon
- Vi tar hand om avfall! 

Åpningstider

Tirsdag 14-19

 Torsdag 12-17 


Noen ting å huske på

 På stasjonen kan du levere det meste av avfall. Der er likevel noen typer avfall som vi ikke har lov til å ta i mot. De er listet opp her.

 

Klasse 1     : Eksplosive stoffer

Klasse 4.2  : Selvantennende stoffer

Klasse 5.2  : Organiske peroksid

Klasse 7     : Radioaktive stoffer

Skal du levere farlig avfall og er næringskunde, skal avfallet deklareres. Dette gjør du på www.avfallsdeklarering.no. Her må du velge hvilket mottak dette skal leveres på. Du finner mottaket på Haugen om du søker på  "Haugen avfallsmottak"

Før du leverer farlig avfall

Farlig avfall må leveres i hel og tett emballasje.

Farlig avfall skal i utgangspunktet leveres i originalemballasje, som gir informasjon om innhold og farer.

Om det ikke er benyttet originalemballasje, skal du merke avfallet, og gi informasjon om avfallet til de som betjener gjenbruksstasjonen.

Ruter av isolerglas kan inneholde skadelige stoffer. Alderen på ruta er avgjørende for hvilke stoffer de kan inneholde. Om du vet når ruta ble satt inn, gir du beskjed om dette ved levering.

Farlig avfall fra næringsvirksomhet

Etter avfallsforskriften er alle som driver næring, herunder også kommunene og bønder, pålagt å dokumentere hva slags farlig avfall de leverer. Dette gjøres gjennom et skjema, også kalt en deklarasjon. En må opprette en brukerkonto på www.avfallsdeklarering.no og fylle ut et skjema elektronisk. Skjemaet skal følge med det farlige avfallet når det blir levert til gjenbruksstasjonen. Om man ikke ønsker å fylle ut skjemaet selv, kan man overføre en fullmakt fra avfallsdeklarering til Nomil. Dette gir Nomil anledning til å fylle ut skjemaet for deg. Denne tjenesten må det betales for. 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål om avfallshåndtering og kjøring til gjenbruksstasjon!

        TORE KARLSEN MOB: 94 88 08 16

Hjalmavegen 1 
6773 Nordfjordeid
91 13 40 05
post@ortra.no